August 28, 2013

候选港姐跑步抖胸 踏单车俯身秀乳沟

20位候选港姐现身香港某健身中心出席“陆上擂台”活动,并分组以踏单车和跑步作比拼,展露丰满上围及事业线。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067433_640509.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067434_162915.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067435_545206.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067436_402784.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067437_919429.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067438_239935.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067439_659792.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067440_655975.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067441_341893.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067442_131747.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_34/704_1067443_465369.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放