August 8, 2013

柯震东搭档林依晨 嘴甜夸:年纪跟我一样

柯震东在九把刀、柴智屏监制新片《我的情敌是超人》中,与金林依晨搭档,女大男8岁。26日记者会上,柯震东嘴甜称:“她看起来年纪跟我一样。”让林依晨心花怒放。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042401_495539.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042402_304987.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042403_862016.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042404_610843.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042405_653028.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042406_861130.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042407_699622.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042408_609599.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042409_289421.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_30/704_1042410_931707.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email