August 10, 2013

辣模哈米比基尼兜巨波 大秀纹身巨钻抢眼

近日,网络辣模哈米(Cami Li)现身迈阿密海滩度假,哈米比基尼兜巨波,身材凹凸诱人,大秀纹身,手上巨钻抢眼。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047830_728191.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047841_466259.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047836_797762.jpg
 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047831_834990.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047844_410425.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047842_493467.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047832_832381.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047837_787139.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047843_842340.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_31/704_1047835_801440.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email