July 10, 2013

暮光女性感捧场时装周 与设计师亲密耳语

巴黎当地时间7月4日,2013巴黎高定时装周Zuhair Murad秀场。克里斯汀-斯图尔特抹胸黑裙搭配超抢眼偏分发型变身性感缪斯,与设计师祖海-慕拉亲密耳语。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019574_229721.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019573_264432.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019572_841609.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019577_364546.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019578_330432.jpg
 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019576_801859.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019575_776988.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019579_487263.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019580_943595.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019581_177690.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019582_125113.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019583_258405.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019584_711261.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019585_336702.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email