July 20, 2013

变女郎汉丁顿沙滩拍写真 风骚甩发秀蜂腰

《变形金刚》女郎,超模罗西-汉丁顿-惠特莉 (Rosie Huntington-Whiteley)近日,现身澳大利亚海滩拍摄写真,汉丁顿比基尼出镜风骚甩发 。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028524_391243.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028518_982713.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028519_507688.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028520_466779.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028521_278257.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028522_546958.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028523_981630.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028525_649118.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028526_712536.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1028527_980858.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email