July 10, 2013

蒋怡拍全裸大肚写真 掩胸穿丁字裤避尴尬

临盆在即的旅游卫视《美丽俏佳人》导师蒋怡,为经历十月怀胎留下纪念性的一刻,早前特意拍摄一组全裸大肚写真。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019750_273661.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019751_226635.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1019752_989601.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email