July 24, 2013

陈紫函真空裸背 御姐范性感亮相

女星陈紫函近日空降云南昆明出席活动,真空裸背戴价值三亿翡翠亮相。活动当天,陈紫函“御姐”范十足性感亮相。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031411_271438.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031412_782222.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031413_482058.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031414_747062.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031415_628784.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031416_803725.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031417_641323.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031418_893870.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_29/704_1031419_271592.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email