July 6, 2013

AKB48台湾逛不停 体验温泉浴巾裹身

日本偶像团体AKB48成员菊地彩香、阿部玛莉亚和片山阳加亮相台湾。3日,三位小女生赶赴台北体验当地北投区的温泉,她们浴巾裹身,镜头前可爱十足。

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018249_330576.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018250_521915.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018251_210741.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018252_765326.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018253_798960.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018254_310444.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018255_166192.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018243_430292.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018244_380219.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018245_509424.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018246_880228.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018247_612575.jpg

http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_27/704_1018248_497431.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email