June 29, 2013

阿娇失恋寄情工作 夏日接拍古装

钟欣桐(阿娇)到电台接受访问,为新推出的专辑《桐花》宣传,失恋后寄情工作的钟欣桐,表示接演了一部古装剧,正值于炎热天气拍古装剧,还要化老人妆。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012221_163222.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012222_846186.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012223_606810.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012224_953953.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012225_565452.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012226_861687.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012227_627794.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012228_571402.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_26/704_1012229_348770.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email