June 3, 2013

《天台》发布会 周杰伦携女主角首次亮相

周杰伦第二部导演作品《天台》举行发布会。周杰伦携女主角李心艾、监制刘畊宏出席了活动,当天也是该片女主角首度出现在大众面前。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982192_601601.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982193_993531.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982194_677962.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982195_239945.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982196_570285.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982197_881235.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982198_519992.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982199_192332.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982200_132580.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982201_462431.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982202_901796.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982203_951523.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982204_242261.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982205_743370.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982206_296953.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982209_158160.jpg


http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_22/704_982213_565006.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email