June 12, 2013

袁姗姗夏日写真 清新白衣化身正能量女孩

近日,电视剧《爱在春天》演员袁姗姗曝光一组夏日写真,照片中袁姗姗化身正能量女孩,一身清纯白衣,置身在鲜花绿草之中,用笑容传递温暖力量。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_990995_497932.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_990996_393298.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_990997_400613.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_990998_605668.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_990999_879602.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_991000_955981.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_991001_940864.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_991002_372430.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_991003_997856.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_991004_100730.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_991005_514288.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_991006_282696.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email