June 15, 2013

宋茜亮相浦东机场 墨镜遮面衣着随性

韩国女子组合f(x)队长宋茜日前低调现身浦东机场。当天宋茜墨镜遮面,白色t恤花色短裙搭配运动鞋甜美亮相,见媒体跟拍还不忘挥手招呼,亲和力十足。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994232_975691.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994233_815664.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994234_161317.jpg
 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994235_597514.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994236_904174.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994237_576798.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994238_692943.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994240_229102.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_23/704_994241_109478.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email