May 29, 2013

少女时代秀英时尚干练 纤腰美腿妩媚

少女时代成员秀英携手代言品牌拍摄写真,一身干练衣装时尚非凡,优雅摆姿更显妩媚,长腿纤腰给人以高傲的美。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978197_615977.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978198_669328.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978199_200071.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978200_225476.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978201_262224.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978202_690425.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978203_928804.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978204_920323.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978205_734228.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978206_684153.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email