May 27, 2013

徐孝琳夏日写真时尚前卫妩媚迷人

韩国演员徐孝琳以“加利福尼亚的灿烂”为主题拍夏日写真,以抹胸礼服展羞涩女人之美,印花上衣演绎女人的妩媚风情。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976132_651432.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976133_565988.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976134_750532.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_976135_580314.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email