May 17, 2013

杨蓉写真曝光 演绎“大女人”的粉色浪漫

近日,杨蓉最新粉色写真曝光,演绎“大女人”的粉色浪漫。电视剧《陆贞传奇》正在湖南卫视热播,剧中杨蓉饰演冷艳贵妃萧唤云。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_966963_954969.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_966964_508545.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_966965_643350.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_966966_317121.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email