May 21, 2013

《绝地逃亡》戛纳发布会 范冰冰险走光

成龙、范冰冰亮相戛纳《绝地逃亡》发布会。发布会上,范冰冰回应开幕红毯着装被张雨绮抢镜:“人家愿意待多久就待多久。” 。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971087_856826.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971240_779791.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971086_510437.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971085_978113.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971084_836816.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971088_796886.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971090_667039.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971091_338134.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971094_107824.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971103_470272.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971104_485853.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971112_139320.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971113_314237.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_971108_553839.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email