May 19, 2013

章子怡亮相戛纳红毯 短发造型清爽干练

北京时间5月16日凌晨(法国戛纳当地时间5月15日晚),第66届戛纳国际电影节开幕式举行。图为章子怡短发造型亮相 。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_968692_615971.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_968698_808983.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_968718_418494.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_968719_308705.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_968720_249002.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969096_611894.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969097_143109.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969098_783734.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969099_266831.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969100_967704.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969101_812461.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969102_208141.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969104_289738.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969105_867908.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969108_269479.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969109_173800.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969110_516320.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969111_641632.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放