May 24, 2013

卡莉-蕾-吉普森喜获最佳电子歌曲奖项

公告牌音乐奖颁奖仪式在美国拉斯维加斯举行。图为卡莉-蕾-吉普森获得公告牌最佳电子歌曲奖项的领奖现场。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973101_630488.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973104_132148.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973092_922093.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973095_329604.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973108_918750.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973090_168131.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973091_860093.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973106_407380.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_973097_472402.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email