May 1, 2013

《圣诞玫瑰》杨采妮郭富城夏雨亮相

第三届北京国际电影节2013年4月23日在京闭幕,图为杨采妮、夏雨、郭富城和秦海璐。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948320_349332.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948322_383214.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948324_570611.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948326_661690.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948328_423404.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948330_802266.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_948332_765230.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放