May 7, 2013

李欣汝新写真享春天温馨

博纳艺人李欣汝日前为杂志拍摄了一组以春日为主题的淡雅写真,在春天明媚的天气,李欣汝让人感觉春天的舒适与温馨。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_958215_992422.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_958214_116421.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_958213_139425.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_19/704_958212_510200.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email