May 29, 2013

吴千语裙装甜美亮相 否认自己是败金女

吴千语与洪卓立现身香港某小学参加活动。对于日前有报导指千语压榨林峰金钱,吴千语澄清所有东西都是自己工作赚钱买的。同时她也否认自己是败金的虚荣女。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978582_637647.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978585_447211.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978594_297365.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978613_514247.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978616_549717.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978610_453258.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978611_605550.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978588_895810.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978595_922492.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978602_959507.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978599_848032.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_978605_930468.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放