May 2, 2013

金晨纯美写真曝光 明眸如水笑如花

日前,金晨一组纯美可人的写真新鲜出炉。随着裙摆飘舞,金晨笑靥如花,明眸如秋水般流露出十足女人味。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950556_659991.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950557_603237.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950558_985605.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950559_976990.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950560_201064.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email