May 20, 2013

《圣诞玫瑰》首映 三帝两后力撑杨采妮

杨采妮的导演处女作《圣诞玫瑰》15日晚在香港举行盛大的首映会,影片监制徐克、张之亮,主演桂纶镁、郭富城、张震、夏雨、秦海璐以及廖启智首次全阵容亮相。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969522_393258.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969523_627990.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969524_540130.jpg
 冯德伦

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969528_887229.jpg
 郭富城与杨采妮

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969532_390488.jpg
 梁咏琪、李心洁与莫文蔚力挺杨采妮

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969533_317622.jpg
 廖启智搞怪

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969535_149421.jpg
 任达华助阵

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969536_175628.jpg
 夏雨

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969537_665656.jpg
 徐克与杨采妮

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969538_662371.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969539_100475.jpg
 张震与桂纶镁

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969540_929341.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969545_553316.jpg
 古巨基到场助阵

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_20/704_969546_733830.jpg
 莫文蔚

No comments:

Post a Comment

Follow by Email