May 2, 2013

苟芸慧否认搬家不排除与郭富城有发展

苟芸慧昨日亮相活动被追问与郭富城的发展机会时,多次拒正面回应,像是为将来留后路。同时苟芸慧还否认搬家,与居于跑马地的郭富城母亲为邻。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950048_663794.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950051_494065.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950054_646988.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950057_771159.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950059_197053.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950061_780730.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950063_304366.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950065_145846.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950067_241121.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_17/704_950069_893462.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email