May 6, 2013

邓紫棋化身气质女神 绽放深邃迷人眼眸

刚完成演唱会的邓紫棋(G.E.M.)日前做某彩妆品牌代言人拍摄广告,化身气质女神,绽放深邃迷人眼眸。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956619_444601.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956618_409772.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956617_996165.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956616_852778.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_18/704_956615_743653.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email