May 26, 2013

韩雪登杂志封面 显优雅淑女本质

近日韩雪拍摄了一组杂志封面大片。一抹橙色妆容在纯白色背景的映衬下干净明媚,尽显韩雪优雅的淑女本质。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974606_868683.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974607_163972.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974608_221392.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974609_713146.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_21/704_974610_238518.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email