April 27, 2013

《笔仙Ⅱ》首发剧照 朴韩星更名开微博

日前正在京热拍的恐怖片《笔仙Ⅱ》首度曝光了一组剧照,被不少粉丝称赞“眼神最迷人”的朴韩星,或微微蹙眉、或瞪圆双眼,仅凭眼神就将恐怖气氛演绎出来。。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943535_842966.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943536_646008.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943537_774982.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943538_525233.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943539_133378.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943540_120208.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943541_573574.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943542_354663.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_16/704_943543_370054.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email