April 13, 2013

巩俐白衣黑裤亮相时装周 透露筹备新作

4月10日晚,国际巨星巩俐一身利落裤装现身上海时装周首秀,更在采访时透露自己也想设计泳衣。巩俐也在现场透露,自己的新电影正在筹备当中。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934351_268803.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934352_979165.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934353_242781.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934354_917912.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934355_819758.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934356_205468.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934357_139476.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934359_589887.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_934360_115339.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放