April 15, 2013

冯文娟备战金像奖 飘逸纱裙唯美动人

内地演员冯文娟凭借在电影《大上海》中饰演少年叶知秋一角,入围提名香港金像奖“最佳新演员”。近日,她专程从纽约飞赴香港,参加金像奖颁奖典礼。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935517_655181.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935518_870281.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935519_162030.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935520_187676.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935521_441595.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935522_364445.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935523_577572.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935524_774608.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_15/704_935525_598864.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email