April 16, 2013

莊思敏自我「增值」抗疫


內地H7N9禽流感疫情持續擴大,來自中東的新沙士亦來勢洶洶,藝人無可避免也會到內地工作,對新型病毒可謂避無可避!除了在港自行防疫,兩位食腦的「宅男女神」各有睇法,周秀娜寧捱冰鮮雞,也不吃鮮雞,一刀切避疫;莊思敏則認為增強個人抵抗力對抗病毒最有效。

《護膚品活動》
模特兒莊思敏:「多啲留意個人衞生,返內地工作就小心啲飲食,盡量唔好食雞、鴨、鵝,仲要增強個人抵抗力,亦要有公民意識,有少少唔舒服就去睇醫生,同埋唔好返工。」
華姐朱璇:「我個人好安全,一向都好少去人多嘅地方,同埋勤力啲洗手;如果工作要去上海,惟有小心啲,注意多啲衞生。」

 http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20130414/photo/0414-00282-080b2.jpg
 姚書軼


 http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20130414/photo/0414-00282-080b3.jpg
    陳逸璇

 名模姚書軼:「我係超級大菌,唔怕啦,一啲都唔擔心,可以大菌食細菌嘛。平日出入會洗手,唔去人多擠迫嘅地方。」

 http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20130414/photo/0414-00282-080b4.jpg
 雪兒

 http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20130414/photo/0414-00282-080b6.jpg
 周秀娜

 http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20130414/photo/0414-00282-080b5.jpg
 何嘉莉

 http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20130414/photo/0414-00282-080b7.jpg
 丁子高

 《時裝活動》
歌手陳逸璇:「我會少食雞,一向唔多去街市買餸,都OK,會多啲留喺香港,少去內地,不過遲啲上海有個Jazz音樂節,好希望去到。」

《Moiselle Fashion Party》
雪兒:「我好鍾意飲滾水,唔知可唔可以殺菌?遲啲會去日本浸溫泉,希望溫泉都可以幫助殺菌啦。」
潮人何嘉莉:「少食雞和豬肉,會食多啲牛肉,平日一般衞生會做足,洗手消毒之外,我覺得衫都要洗得乾淨啲。」

《馬場活動》
宅男女神周秀娜:「政府都有做預防措施,自己都放心,但雞同豬呢排會食少啲,寧願食冰鮮雞,都唔食新鮮家禽。早排整親仲休息緊,都冇亂食嘢。返大陸都冇擔心過,最緊要注意個人衞生。」

《珠寶晚宴》
名人丁子高:「屋企依家已做足安全防疫,洗手和消毒之外,自己有少少唔舒服就會食維他命C,不過遲啲我要去上海做嘢,我準備咗防疫衣,返香港後會全身消毒,如果有啲唔舒服就會自我隔離,唔想傳染個仔。」

No comments:

Post a Comment

Follow by Email