March 14, 2013

汪诗诗姐妹现身支持纪念邓丽君演唱会

《纪念邓丽君演唱会》日前在香港举行。汪圆圆及汪诗诗姐妹一起前来观看。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_907951_796150.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_907952_215849.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_907953_970474.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_907954_638919.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_907955_547919.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_907956_954341.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_907957_557233.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email