March 19, 2013

关颖着白裙与未婚夫度假 海滩甜蜜亲吻

近日关颖和未婚夫朱志威前往马尔代夫胜地预支渡蜜月外加拍摄婚纱照。3月17日,关颖在微博分享两人的白衣海滩照,十分甜蜜。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_913067_759788.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_913068_511604.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912964_413522.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912963_986957.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912965_254998.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_913061_461905.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_913065_453636.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_913066_339514.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912966_282939.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912970_662932.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912971_113946.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912972_938909.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912973_442578.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912967_427400.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912969_699655.jpg http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_912968_529490.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email