March 3, 2013

汤唯《费加罗》封面趣谈三个女人童话

近日,汤唯受邀拍摄《费加罗》封面大片,并接受其独家专访,畅聊属于自己的感性故事。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898387_624541.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898388_898791.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898390_538436.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_09/704_898389_603371.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email