March 15, 2013

五月天怪兽闯电影圈 演颓废男担纲男主角

五月天吉他手怪兽将闯荡电影圈,将演出由孔玟燕执导的《爱上九号球》,更用本名温尚翊上阵。在开镜记者会被问担不担心在镜头前不够帅气,他说:“还好耶!”

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909515_518574.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909516_629646.jpg
 温尚翊 黄珮嘉 王识贤 刘以豪 姚安琪 孔玟燕


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909517_249261.jpg
 温尚翊〈怪兽〉 黄珮嘉

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909518_521217.jpg
 黄珮嘉

No comments:

Post a Comment

Follow by Email