March 23, 2013

古天乐《毒战》露臂肌 承认算命师指财路

电影《毒战》在香港举行发布会,古天乐、郭涛、钟汉良等主演现身。古天乐当日身穿短袖衬衫大秀肌肉手臂。他否认自己年赚过亿港币但承认找算命师指点。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916484_384123.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916485_855185.jpg
 古天乐

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916487_628311.jpg
 钟汉良


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916488_263139.jpg
 林家栋

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916489_496410.jpg
 林雪

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916490_974698.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916491_875131.jpg
 叶璇

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916492_590570.jpg
 吴廷烨

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916493_402064.jpg
 郭涛

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916495_499208.jpg
 杜琪峰

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916494_901199.jpg
 张兆辉

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916496_184003.jpg
 韦家辉、杜琪峰

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916497_960388.jpg
 荧幕上的孙红雷

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916498_637718.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916499_695748.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916500_266669.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_12/704_916501_946033.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email

随机乱放