March 17, 2013

秦海璐春装造型 俏丽柔美优雅大气

近日,秦海璐受邀拍摄杂志封面,几款造型都相当亮眼。展现了她俏丽柔美、优雅大气的一面。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910910_835944.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910911_911307.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910912_493738.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910913_513849.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email