March 15, 2013

陈思斯曝率性写真干练洒脱

近日,演员陈思斯曝光一组率性写真,干练洒脱,一改“心机女”的形象。而由陈思斯主演的《青春期撞上更年期2》正在北京卫视热播,诠释新版“王心颖”。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909327_554614.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909328_159831.jpg


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909329_757149.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_909330_228975.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email