March 16, 2013

《合约》彭于晏曝沐浴戏 白百何遭调侃

电影《分手合约》在京举行发布会,主演彭于晏、白百何、吴佩慈、蒋劲夫等出席活动。彭于晏透露,虽没有在电影里全裸,但还是有洗澡的戏份与影迷分享。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910280_238957.jpg
 主演扮演“霹雳娇娃”

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910268_850015.jpg
 白百何、彭于晏、蒋劲夫


 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910269_175117.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910270_330752.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910271_786587.jpg
 白百何、彭于晏

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910272_773238.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910273_143938.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910274_240578.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910275_224429.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910276_267398.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910277_739777.jpg
 彭于晏、白百何、吴佩慈

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910278_626925.jpg
 彭于晏、蒋劲夫

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910279_646013.jpg
 彭于晏

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910281_902815.jpg
 吴佩慈、彭于晏

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_11/704_910282_490574.jpg
 吴佩慈

No comments:

Post a Comment

Follow by Email