February 21, 2013

秦岚登时尚杂志封面 造型妩媚玲珑曲线

近日,秦岚应邀为某杂志拍摄封面大片,造型多变性感妩媚,长裙裹身尽显玲珑身材。

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_890213_572655.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_890214_139929.jpg


http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_890215_752686.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_890216_593591.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_890217_797746.jpg

No comments:

Post a Comment

Follow by Email