February 22, 2013

《巾帼3》试造型 黎耀祥胡杏儿民国装

TVB艺人黎耀祥、胡杏儿、萧正楠、马赛等为新剧《巾帼枭雄之谍血长天》试造型,众人民国装亮相。
 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891157_469181.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891165_266319.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891167_771908.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891168_109349.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891166_236700.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891152_676586.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891153_941378.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891154_364253.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891155_652387.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891156_796414.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891158_219213.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891159_423457.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891160_942056.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891161_418268.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891162_731561.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891163_428284.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891164_153933.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891170_530485.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891171_686084.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891172_922133.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891173_949610.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891174_792457.jpg

 http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/4_img/2013_08/704_891175_736744.jpgNo comments:

Post a Comment

Follow by Email