March 15, 2011

朱裕琳拍另類寫真

冬甩成員朱裕琳(Caroline)日前穿上白色Tube Dress,為Dr.Renew美容公司拍攝全新電視廣告,輕鬆穩袋六位數酬勞!她有份參演的電影《猛男滾死隊》近日上映,更在戲中奉獻了銀幕初吻給王 晶:「晶哥對我好好,會教我做戲,嚟緊幾套戲都話會搵我拍!」電影推出後,她亦接多了商場騷及廣告。

今年她會繼續夥拍冬甩其他成員出寫真,原定於日本取景,現計劃應有變:「可能會改去韓國,大概四月頭出發,上年主題係陽光與海灘,今年會玩啲另類嘢,性唔性感就視乎造型配合。」


朱裕琳拍寫真,性感與否要睇造型。朱裕琳穿上白色裙,感覺清新!

No comments:

Post a Comment

Follow by Email