June 1, 2010

無綫大整蠱 楊怡藍莓連環失守

《飛女正傳》播映以來,平均收視僅 27點,即使上周六( 22日)大結局亦未能破 30點大關(平均 29點)。而緊接《飛》上場的新劇《談情說案》,為了谷起收視,近日各演員都乖乖哋集齊人馬頻頻宣傳。
楊怡中門大開
中門大開

上周三( 19日),監製劉家豪就率領全體《談》劇演員到西貢沙灘玩遊戲鬥餐飽,不過喺公司事前冇通知會玩水戰之下,大部分女演員都只係着短褲沙灘裝。玩得投入嘅楊怡同藍莓(劉俐)最後更不慎擘髀走光,果真無辜辜。
該劇本周一首播即有 32點高收視成績,楊怡同藍莓咁大犧牲,總算冇白費。

林峯,楊怡走光
無綫已向每位女演員派一條白毛巾防走光,可惜林峯拖車軚嗰陣,楊怡玩得太投入,白毛巾鋪得太高,一擘髀就不幸走光。事後楊怡說:「唔知今日要玩水濕身,不過都有打底。」
楊怡春光無限
重要部位失守的楊怡,其實背脊都春光無限,她說:「我後面好通風好涼!」當日她和林峯孖住玩遊戲相當搏命。

起身出事
藍莓玩遊戲時原本一直相安無事,但佢從車軚起身一刻,偶一不慎,露毛收場。
藍莓不慎露毛
碧兒最醒

要數全場衣着裝備最醒嘅,一定就係廖碧兒。佢除咗着件拉鏈拉到上頸嘅風褸之外,玩遊戲嗰陣又用盡力夾埋雙腳,就算俾馬國明點樣拉扯,都唔怕走光,最終成為遊戲輸家都冇所謂啦。
廖碧兒,馬國明

救命毛巾
雖然沈卓盈同陳爽(右)都係着超短褲,但佢哋好識善用條毛巾,一於鋪到落「膝頭哥」位置,咁就冇有怕啦。
沈卓盈
陳爽

楊怡輸兩鋪
楊怡呢日都算最黑仔,玩遊戲已經老貓燒鬚不慎走光,活動完天公不造美,佢又要擔住把遮仔冒大雨上車,相反林峯同沈卓盈就有在場工作人員服侍,楊怡排場輸晒。
楊怡
楊怡離開時十分狼狽,自己擔住把遮之餘,仲要照顧一同前來嘅媽咪(粉紅衫者)及家中愛犬。
楊怡
狼狽護狗
楊怡
在暴雨中擾攘近 5分鐘,楊怡才成功登車,駕駛其 Volkswagen座駕載家人離去。
沈卓盈
沈卓盈勝楊怡
摟住大毛巾嘅沈卓盈離開時,有專人為佢擔太陽傘擋雨,仲威過女主角楊怡㖭。

林峯夠排場
林峯
身為主角嘅林峯果然排場十足,離開時有兩名工作人員擔住巨型太陽傘為佢同助手擋雨,林峯即使手上有遮都唔使開,還手指指向職員指示自己座駕位置。
林峯
林峯頭段贏晒,但因為自己駕駛的馬莎拉蒂跑車位置附近有積水,搞到佢要繞過隔籬架車,先可以登車,難怪佢上車一刻苦笑。
林峯

No comments:

Post a Comment

Follow by Email