May 31, 2010

江若琳攬錯水泡

因為喺「微博」以 BoBo暱稱陳鍵鋒,江若琳俾人爆料話佢將對方拗直之外,二人合作新劇《洪武三十二》時,又試過一支水兩份飲,當眾耍花槍。
上星期五(五月十四日),劇集喺將軍澳電視城搞開鏡儀式,俾人問到撻着陳鍵鋒,江若琳直斥黐線:我嗌佢 BoBo,係因為陳鍵鋒喺劇入面叫三保咋!
微博
影大合照,陳鍵鋒本來戙响大外檔,最後俾人叫番過去企中間位,但佢尷尷尬尬咁,寧願行多幾步企埋徐子珊身邊,都要同江若琳保持距離。

至於緋聞男主角,亦代江若琳澄清:佢成日喺「微博」同唔同嘅男演員「來往」 o架!不過傳緋聞都好過傳不和嘅!
活動當日,江若琳為免俾人話借緋聞宣傳,亦唔敢同佢口中嘅 BoBo有太多接觸,反而一味黐住另一有「來往」嘅謝天華。

嗱,咪話八珍神經過敏,呢個水泡其實唔穩陣 o架,一來佢係有婦之夫,二來有「偷食」往績,小心撻着火水,不可收拾至好。再講,江若琳亦應該克制吓,事關喺同人笑吓為之放電,講多兩句就係姣溝嘅程式下,閣下幾乎全中呀!
江若琳,陳鍵鋒
江若琳,陳鍵鋒
江若琳以 BoBo稱呼陳鍵鋒,二人因而被指以「微博」傳情。
江若琳,謝天華
江若琳,謝天華
江若琳,謝天華
江若琳,謝天華
開鏡儀式當日,江若琳大部分時間搵「人夫」謝天華做水泡,兩人玩到膊頭挨膊頭,毫不避忌。
江若琳,吳卓羲
○八年拍《學警狙擊》,江若琳亦俾人話佢借同吳卓羲搞緋聞宣傳。(《蘋果日報》圖片)

No comments:

Post a Comment

Follow by Email